Cijene

QUAD avantura

Mala tura (2,5 – 3 sata) – 90 Eura po quadu

Velika tura (3,5 – 4 sata) – 120 Eura po quadu

Kayaking + Quad (cijeli dan) – 80 Eura po osobi

*Minimalan broj quadova po turi: 2
*Posebne cijene za veće grupe

RAFTING tura

Rafting tura: 50 Eura po osobi

Minimalna veličina grupe: 6 osoba
Minimalna dob: 4 godine

KAJAK avantura

Kajak tura: 42 Eura po osobi

Minimalna veličina grupe: 6 osoba
Minimalna dob: 4 godine